Tatra zvýší modernizací výroby objem produkce až na 2500 vozů za rok

Navýšení objemu výroby je podmíněno automatizací výroby / Tatra Trucks
Kopřivnická automobilka odstartovala investice do moderního strojního vybavení, aby zefektivnila výrobní procesy a zvýšila objem produkce až na 2500 vozidel za rok.

Tatra také spustila rozsáhlý proces digitalizace výroby s využitím moderních systémů podnikového řízení a chystá modernizace a úpravy vnitřních prostor továrny jak ve výrobních halách, tak v administrativní části. Díky těmto procesům automobilka nejen výrazným způsobem navýší svou výrobní kapacitu a efektivitu, ale zároveň poskytne dle webu výrobce zaměstnancům nové a atraktivnější pracovní prostředí odpovídající dnešním standardům.

Zvyšující se zájem o vozy Tatra firmu v současnosti dostal na hranici jejích výrobních kapacit. Aby mohla v následujících několika letech uspokojit poptávky zákazníků, musí razantně navýšit objem výroby. Proto odstartovala proces restrukturalizačních změn a investuje do výrobních kapacit i technologií.

„Pro rok 2024 plánujeme zvýšit počet vyrobených a prodaných vozů o stovky kusů, nárůst by tedy měl být mnohem výraznější než v minulých letech. Restrukturalizační kroky, které provádíme od poloviny minulého roku, a sledované parametry výroby i zakázek jsou velmi dobrými předpoklady pro to, abychom naše záměry dokázali naplnit. Jsme na začátku procesu, který nám má pomoci dosáhnout objemu výroby a prodejů na úrovni 2500 vozů za rok v horizontu zhruba 2 až 3 let,“ vysvětlil generální ředitel Tatra Trucks Lukáš Andrýsek.

Změny organizace v Tatře

Hlavní součástí změn ve společnosti Tatra Trucks jsou nové principy organizace, investice do výrobních kapacit a nových strojních technologií. Velké změny proběhnou i v infrastruktuře areálu automobilky.

„Tatra Trucks nyní prochází zásadní proměnou. Vypracovali jsme a zavedli nový Target Operational Model fungování organizace. Nově vytvořené oblasti projektového řízení, nákupu, technického úseku, logistiky a kvality vedou k efektivnímu řízení naší společnosti,“ řekl Petr Buršík, výkonný ředitel Tatra Trucks. Automobilka přechází na model, v němž je za plnění zakázky zodpovědný projektový tým, ve kterém spolu úseky komunikují. „Tento model řízení je pro Tatru, která pro každou zakázku vyrábí specifická vozidla dle požadavků zákazníka, daleko efektivnější,“ sdělil Pavel Biskup, ředitel pro projektové řízení automobilky.

Nově utvářené procesní inženýrství technického úseku stojící na principech VSM (Value Stream Mapping) vytváří prostor ke zvýšení efektivity výroby. A společně s investičními záměry do výrobních kapacit povede v konečném důsledku k navýšení výrobní kapacity Tatry. „Další důležitou oblastí je zavedení nového ERP systému S4 HANA a také integrování stávajícího systému Team Center. Oba systémy umožní efektivní a transparentní řízení podniku a napomůžou vyšší efektivitě a pružnosti organizace výroby,“ vysvětlil Petr Buršík.

Tatra Trucks navíc buduje i silnou bázi dodavatelů, jak vysvětlila ředitelka nákupu Zuzana Švidrnochová: „Vytváříme strategická partnerství a úspěšně posilujeme stabilitu dodávek dílců, které potřebujeme pro plynulý chod výrobních procesů. Při tom všem zohledňujeme i nové regiony, kde jsme dříve partnery neměli. Takto udržíme naši konkurenceschopnost na trhu.“

Nové obráběcí stroje

„Navýšení objemu výroby na avizovaných 2500 vozů ročně je podmíněno modernizací a automatizací výroby. Toho chceme docílit pomocí investic do špičkového strojního vybavení v celkové výši 700 milionů korun. Část strojního vybavení jsme již instalovali v minulém roce, další část se uskuteční letos,“ řekl Tomáš Prášil, technický ředitel Tatra Trucks, a uvádí příklady investic: „Plánujeme posílit kapacitu tzv. úzkých míst výrobního procesu a automatizovat místa s velkými časovými ztrátami ve výrobě tak, abychom se dostali na světovou úroveň obrábění. Obrábění nosných rour podpoří nové obráběcí centrum Fénix 2 včetně robotizované svařovací jednotky za 41 milion korun, dále plánujeme automatizovat a zefektivnit obrábění ozubení novými obráběcími stroji Gleason za téměř 90 milionů korun. Připravujeme také automatizaci obrábění motorů novým automatizovaným CNC zařízením za 73 miliony korun, kterým nahradíme linku z 60. let minulého století.“

Zdroj: Tatra Trucks

Mohlo by vás zajímat

Reklama